Wat zijn de kosten voor inschakeling van Blue-Consultancy

Blue-Consultancy is er zich van bewust, dat zij die overwegen om Blue-Consultancy in te schakelen , geen pakken met geld ter beschikking hebben.

Daarom is na ons eerste telefoongesprek of e-mail contact een persoonlijk gesprek van anderhalf uur maximaal in Amsterdam GRATIS.

Om zo min mogelijk kosten te maken declareren wij  in eenheden van 6 minuten.

Wij kunnen en kleine voorschot op onze werkzaamheden voor u vragen.

Daarna declareren wij op maandbasis.

Declaraties gaan vergezeld van een urenrapportage waarin de werkzaamheden benoemd worden.

 

De declaraties zijn onderhevig aan B.T.W. volgens het 21% tarief.

Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na datum voldaan te worden.