Particulieren en in loondienst

Iedereen die met schulden kampt kan de hulp inroepen van een schuldhulpverlener.

 

Er zijn Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), sociale diensten, het juridisch loket en particuliere organisaties die hulp kunnen bieden.

 

In sommige gevallen is de werkgever bereid om de kosten van Blue-Consultancy te dragen ter voorkomen van dramatische

regelingen waardoor de kwaliteit van de werknemer negatief wordt beïnvloed.

 

Er zijn voor particulieren anders dan voor ondernemers diverse mogelijkheden om gratis hulp te vragen.

 

Soms zal de rechter ingeschakeld worden om het zogenaamde minnelijke schuldsaneringstraject op te starten. Een stap verder is

het WSNP traject. Het minnelijke- en het WSNP traject zijn zwaar en duren veelal 36 tot 48 maanden. Daarna verkrijgt de

schuldenaar een zo genaamde “schone lei”.

 

De werkzaamheden van Blue-Consultancy zijn er op gericht deze intensieve trajecten te voorkomen.

Midden- en Kleinbedrijven (MKB en ZZP'ers

De activiteiten van Blue-Consultancy zijn er op gericht om deze groep bij te staan, regelingen te treffen met schuldeisers en te

bekijken of het bedrijf voldoende levensvatbaar is om door te gaan.

Er zijn bij voldoende levensvatbaarheid om door te gaan met de activiteiten, diverse mogelijkheden om tot regelingen te komen.

Het is duidelijk dat het hier om “maatwerk” zal gaan.

Zo kan Blue-Consultancy goed optreden als intermediair en gemachtigde bij het tot stand komen van regelingen met leveranciers 

en schuldeisers of het aanvragen van een BBK krediet.